AdSense

2022年4月1日 星期五

當年今日,嶺南詩家詠愚人

聞西方愚人節

  陳振家

此日相誆樂不支,勞生好解片時疲。
神州日日愚人節,消息傳來未足奇。

愚人節戲詠(庚午)

  陳永正

覆雨翻雲百態新,任人愚我我愚人。
吾生此節朝朝過,修到無聞不惑身。

愚人節打油(一九九五年)

  何永沂

居然戲假能成節,堪令吾徒眼界新。
皇歷重掀一頁頁,宮中何日不愚人。


(以上轉錄自搜韻網)

沒有留言:

張貼留言